dugnat-logo

Aktualności

Kędzierzyński-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Usługa przeprowadzenia indywidualnego szkolenia „Nauka języka polskiego dla obcokrajowców”. Projekt „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Przedsięwzięcie pn. „Centrum Doradztwa szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy” dokonano wybrania najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku: Informacja o wyniku postępowania – Usługi prowadzenia indywidualnego szkolenia

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenia w zakresie:

  1. Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141
  2. Elektryk – montażysta
  3. Uprawnienia energetyczne SEP G1 do 1kV
  4. Obsługa wózków widłowych kat. I WJO
  5. Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy
  6. Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

 

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby:

 • zamieszkałe w Kędzierzynie-Koźlu
 • zatrudnione na terenie Kędzierzyna-Koźla
 • posiadające zameldowanie na terenie Kędzierzyna-Koźla

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej kkpp.pl w zakładce „Dugnad”
lub pod numerem telefonu 77/ 488 62 15;
kom. 530-263-583.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 31.08.2022 roku na adres poczty elektronicznej: tomasz.starowicz@kkpp.pl lub dostarczenie formularza osobiście do siedziby Spółki ul. Wojska Polskiego 16f w godz. 8:00 – 15:00.

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” w ramach którego KKPP Sp. z o.o. jest Partnerem i realizuje przedsięwzięcie pn. „Centrum Doradztwa Szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy”.

Szkolenia finansowane są ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój Lokalny”.  

Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Gmina Kędzierzyn – Koźle w ramach programu otrzymała wsparcie w kwocie ponad 3,5 miliona euro na realizację projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Dzięki dofinansowaniu miasto będzie mogło zrealizować inwestycje, które staną się impulsem do dalszego rozwoju. Fundusze mają zostać przeznaczone na realizację polityki integrującej mieszkańców, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy działania związane z ekologią.

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy jest partnerem Projektu Dugnad i będzie realizował przedsięwzięcie pn. „Centrum Doradztwa Szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy”. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia kierowane do mieszkańców miasta oraz osób pracujących na terenie miasta w poniższych kategoriach tematycznych:

 1. Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141
 2. Elektryk – montażysta
 3. Uprawnienia energetyczne SEP G1 do 1kV
 4. Obsługa wózków widłowych kat. I WJO
 5. Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy
 6. Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

”Dugnad” tego słowa nie można przetłumaczyć wprost. To norweski zwyczaj praktykowany od pokoleń, polegający na wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, udziale w czynie społecznym, aktywności obywatelskiej.