Aktualności

30 kwietnia trzy uczestniczki zakończyły kurs pn. „Nauka języka polskiego dla obcokrajowców” oraz pozytywnie zaliczyły egzamin końcowy, potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie A1/A2.

Dnia 26 maja zakończyło się szkolenie pn. „Obsługa wózków widłowych kat. I WJO”. Natomiast 2 czerwca br. grupa 14 uczestników (1 kobieta; 13 mężczyzn) pozytywnie zaliczyła egzamin teoretyczny i praktyczny z ww. zakresu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i jesteśmy przekonani, że zdobyte uprawnienia będą pomocne na rynku pracy.

Projekt finansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

12 kwietnia br. KKPP wystartowało z kolejnym bezpłatnym szkoleniem realizowanym w ramach projektu Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Szkolenie pn. „Obsługa wózków widłowych kat. I WJO” rozpoczęło 14 uczestników, zaczęli oni swoje zajęcia od przyswajania zagadnień teoretycznych, aby w kolejnym etapie kursu przejść do zajęć praktycznych.

Jesteśmy przekonani, że zdobyte kwalifikacje zwiększą konkurencyjność uczestników na rynku pracy.

Projekt finansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

17 grudnia piętnastu uczestników pozytywnie zaliczyło egzamin nadający im kwalifikacje w zakresie – „Uprawnienia energetyczne SEP G1 do 1kV”.

Uczestnicy pozytywnie ocenili omawiane zagadnienia tematyczne i wyrazili przekonanie, że zdobyte kwalifikacje wykorzystają w obecnym miejscu pracy – zyskując tym samym możliwość na awans, czy zwiększenie wynagrodzenia.

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Spółka z o.o. informuje, że zapytanie ofertowe ogłoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia „Obsługa wózków widłowych kat. I WJO” wraz z egzaminem nadającym kwalifikacje zostało rozstrzygnięte.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

Kędzierzyński-Kozielski Park Przemysłowy Spółka z o.o. informuje, że w dniu 23 listopada 2022 roku opublikowane zostało zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia „Obsługa wózków widłowych kat. I WJO” wraz z egzaminem nadającym kwalifikacje z terminem składania ofert do 02.12.2022r. godz. 14:00.

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie
internetowej pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135943

Uczestnicy szkolenia: Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 pozytywnie zaliczyli egzamin nadający im kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie realizowane było w dniach 15 – 30 września br. i wzięło w nim udział
15 uczestników.

Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Omawiany podczas zajęć teoretycznych zakres szkolenia obejmował: urządzenia spawalnicze oraz ich budowę, BHP, przygotowanie złączy do spawania, elektrody i inne materiały do spawania, oznaczenie spoin jak również instruktaż wstępny niezbędny na stanowisku pracy.

Mamy nadzieję, że zdobyte kwalifikacje w zawodzie spawacza, przełożą się na pełną
wyzwań i satysfakcji pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach lub na własną rękę
– zakładając działalność gospodarczą.

„Gmina Kędzierzyn-Koźle po raz pierwszy w swojej historii zdobyła środki z funduszy „norweskich”. Jestem przekonana, że dzięki nim nasze miasto wypięknieje, stanie się bardziej przyjazne, a mieszkańcy jeszcze bardziej zintegrują. Dugnad to sąsiedztwo, współpraca i wzajemny szacunek – mówi Sabina Nowosielska, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.”

Pierwsze szkolenia finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-
2021 oraz budżetu państwa w ramach projektu Dugnad zostały zrealizowane.


W dniu 22 i 23 września odbyły się egzaminy nadające uprawnienia zawodowe
na operatora koparki oraz operatora wózków widłowych.


Finalnie szkolenia ukończyło 18 uczestników a 17 z nich zaliczyło egzaminy
z wynikiem pozytywnym.


Gratulujemy uczestnikom wytrwałości i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

Do 31 sierpnia br. zainteresowane osoby mogły zgłaszać swój udział w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” –  przedsięwzięcie pn. „Centrum Doradztwa Szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy”.

Szkolenia realizowane będą w zakresie:

  1. Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141
  2. Elektryk – montażysta
  3. Uprawnienia energetyczne SEP G1 do 1kV
  4. Obsługa wózków widłowych kat. I WJO
  5. Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy
  6. Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

Zainteresowanie kursami było bardzo duże, wpłynęło kilkakrotnie więcej kandydatur (178 formularzy) niż dostępnych miejsc, dlatego podjęta została decyzję, że kwalifikacja odbywać się będzie na zasadzie kolejności wpływu zgłoszeń.

Z uczestnikami zostały podpisane stosowne umowy i już wystartowały szkolenia na: operatora koparki, obsługę wózków widłowych, naukę języka polskiego.

Niebawem rozpocznie się kolejne szkolenie – spawacz blach i rur metodą TIG 141.

Wszystkim uczestnikom życzymy ukończenia szkoleń, zdania egzaminów, co przełoży się na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

No more posts to show