Kolejne uprawnienia zawodowe
w ramach projektu Dugnad zdobyte

Uczestnicy szkolenia: Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 pozytywnie zaliczyli egzamin nadający im kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie realizowane było w dniach 15 – 30 września br. i wzięło w nim udział
15 uczestników.

Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Omawiany podczas zajęć teoretycznych zakres szkolenia obejmował: urządzenia spawalnicze oraz ich budowę, BHP, przygotowanie złączy do spawania, elektrody i inne materiały do spawania, oznaczenie spoin jak również instruktaż wstępny niezbędny na stanowisku pracy.

Mamy nadzieję, że zdobyte kwalifikacje w zawodzie spawacza, przełożą się na pełną
wyzwań i satysfakcji pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach lub na własną rękę
– zakładając działalność gospodarczą.