Ogłoszenie o zamówieniu

Kędzierzyński-Kozielski Park Przemysłowy Spółka z o.o. informuje, że w dniu 23 listopada 2022 roku opublikowane zostało zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia „Obsługa wózków widłowych kat. I WJO” wraz z egzaminem nadającym kwalifikacje z terminem składania ofert do 02.12.2022r. godz. 14:00.

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie
internetowej pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135943