Kolejne uprawnienia zdobyte.

30 kwietnia trzy uczestniczki zakończyły kurs pn. „Nauka języka polskiego dla obcokrajowców” oraz pozytywnie zaliczyły egzamin końcowy, potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie A1/A2.

Dnia 26 maja zakończyło się szkolenie pn. „Obsługa wózków widłowych kat. I WJO”. Natomiast 2 czerwca br. grupa 14 uczestników (1 kobieta; 13 mężczyzn) pozytywnie zaliczyła egzamin teoretyczny i praktyczny z ww. zakresu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i jesteśmy przekonani, że zdobyte uprawnienia będą pomocne na rynku pracy.

Projekt finansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.