Projekt DUGNAD Wynik Postępowania:
Usługa przeprowadzenia indywidualnego szkolenia „Nauka języka polskiego dla obcokrajowców”
Kędzierzyński-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Usługa przeprowadzenia indywidualnego szkolenia „Nauka języka polskiego dla obcokrajowców”. Projekt „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Przedsięwzięcie pn. „Centrum Doradztwa szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy” dokonano wybrania najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku: Informacja o wyniku postępowania – Usługi prowadzenia indywidualnego szkolenia