„Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu.

Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Gmina Kędzierzyn – Koźle w ramach programu otrzymała wsparcie w kwocie ponad 3,5 miliona euro na realizację projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Dzięki dofinansowaniu miasto będzie mogło zrealizować inwestycje, które staną się impulsem do dalszego rozwoju. Fundusze mają zostać przeznaczone na realizację polityki integrującej mieszkańców, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy działania związane z ekologią.

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy jest partnerem Projektu Dugnad i będzie realizował przedsięwzięcie pn. „Centrum Doradztwa Szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy”. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia kierowane do mieszkańców miasta oraz osób pracujących na terenie miasta w poniższych kategoriach tematycznych:

  1. Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141
  2. Elektryk – montażysta
  3. Uprawnienia energetyczne SEP G1 do 1kV
  4. Obsługa wózków widłowych kat. I WJO
  5. Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy
  6. Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

”Dugnad” tego słowa nie można przetłumaczyć wprost. To norweski zwyczaj praktykowany od pokoleń, polegający na wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, udziale w czynie społecznym, aktywności obywatelskiej.