Za nami kolejne szkolenie w ramach trwającego w mieście projektu „Dugnad”.

17 grudnia piętnastu uczestników pozytywnie zaliczyło egzamin nadający im kwalifikacje w zakresie – „Uprawnienia energetyczne SEP G1 do 1kV”.

Uczestnicy pozytywnie ocenili omawiane zagadnienia tematyczne i wyrazili przekonanie, że zdobyte kwalifikacje wykorzystają w obecnym miejscu pracy – zyskując tym samym możliwość na awans, czy zwiększenie wynagrodzenia.