dugnat-logo
Pierwsze szkolenia w ramach
Projektu Dugnad zrealizowane

Pierwsze szkolenia finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-
2021 oraz budżetu państwa w ramach projektu Dugnad zostały zrealizowane.


W dniu 22 i 23 września odbyły się egzaminy nadające uprawnienia zawodowe
na operatora koparki oraz operatora wózków widłowych.


Finalnie szkolenia ukończyło 18 uczestników a 17 z nich zaliczyło egzaminy
z wynikiem pozytywnym.


Gratulujemy uczestnikom wytrwałości i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.